ITALIE | Op 12 en 13 december gaan de benzinestations staken. Na maanden zijn de benzine stations weer terug op het oorlogspad.
De eigenaren van benzine stations zullen wel de wet van 27 juli j.l. in acht houden waardoor een minimale dienstverlening verstrekt wordt.
De staking begint om 19.00 uur op 11 december en duurt tot 7.00 uur op 14 december. Op snelwegen zal de staking van 22.00 uur op 11 december tot 22.00 uur op 23 december zijn.

De staking wordt gehouden omdat het onmogelijk is om te onderhandelen met de oliemaatschappijen. Volgens de benzine stations houden de oliemaatschappijen zich niet aan normen, regels en de winstmarges voor de exploitanten.

Ook moet er vooruitgang geboekt worden voor de verlopen contracten en de nieuwe contracten met de oliemaatschappijen en het probleem van het elektronisch betalen voor leveringen. Een andere reden voor de staking is de daling van het verbruik van benzine door Italianen en de vele accijnzen op de benzine.

Openbaarvervoer staking

Daarnaast wordt er op 14 december 24 uur lang een openbaarvervoerstaking gehouden in Italië. In milaan zullen bijvoorbeeld weinig tot geen bussen, metro’s en trams rijden op deze dag.

De reden voor deze staking is dat de onderhandelingen over het salaris zijn vast gelopen.
Onderwerpen binnen dit artikel